ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา บาร์ฟคืออาหารสัตว์เลี้ยงเทรนด์ใหม่และเริ่มเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่ชัดเจน จากการกินอาหารสดที่ไม่ผ่านการแปรรูป (Natural&Fresh) โดยประโยชน์ที่เห็นได้ชัดมีอยู่มากมาย แต่การทำอาหารบาร์ฟนั้นใช้เวลามาก ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบที่สะอาด, การเตรียมอาหาร แถมยังต้องศึกษาอีกมากมายเพื่อที่จะเตรียมอาหารที่สมดุลและมีโภชนาการที่เพียงพอ

.

หมอเป็ดเชื่อว่าการให้สุนัขและแมวกินอาหาร
ที่เหมาะกับสายพันธุ์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มีสุขภาพดี
มีอายุที่ยืนยาว ปลอดจากโรคร้ายต่างๆ
และอาหารที่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยง
ควรผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด
.

จึงคิดค้นอาหารบาร์ฟสำเร็จรูปที่สดสะอาด
ถูกหลักโภชนาการ สารอาหารครบถ้วน
.

วัตถุดิบทั้งหมดคือ “เกรดพรีเมี่ยม”
ทำมาจากวัตถุดิบเกรดเดียวกับที่คนทานทั้งสิ้น
.

เพราะเราคือ “ตัวจริง” ที่เชี่ยวชาญอาหารประเภทนี้
ได้ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง
มากกว่าหลายพันท่าน ตลอด 
6 ปีที่ผ่านมา
ไว้ใจ BARfnista ให้ดูแลมื้อพิเศษ
ที่ต้องการความใส่ใจโดยเฉพาะ
เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราครับ:)

บาร์ฟ booster สำหรับสุนัขสูงวัย
ประโยชน์ของบาร์ฟ
อาหารสุนัขและแมวเกรดพรีเมี่ยม บาร์ฟ / อาหารปรุงสุก / อาหารโฮมคลุก
Click Here
Previous
Next
อาหารบาร์ฟ Booster สำหรับสุนัขแก่สุนัขป่วย
อาหารสุนัขและแมวเกรดพรีเมี่ยม บาร์ฟ / อาหารปรุงสุก / อาหารโฮมคลุก
ข้อควรระวังการให้บาร์ฟ
โปรโมชั่นซุปBone Brothสำหรับสุนัข
สั่งซื้อบาร์ฟ อาหารตุ๋น อาหารโฮมคลุกสำหรับสุนัข
อาหารสุนัขและแมวเกรดพรีเมี่ยม บาร์ฟ / อาหารปรุงสุก / อาหารโฮมคลุก
บาร์ฟสุนัขบาร์ฟหมา
บาร์ฟสุนัขแสนอร่อย